16Quy hoạch lại điểm bán hàng lưu niệm cho khách du lịch đến thăm quan tại trước nhà Bảo tàng khu du lịch Tân Trào.
17Quy hoạch lại diện tích chè ở thôn Vĩnh Tân để nhân dân phát triển cây chè.
18Trả lại diện tích rừng cho gia đình ông Đặng Thanh Hải, xã Tân Trào. Gia đình ông trồng cây keo xong Nhà nước thu lại đưa vào rừng đặc dụng.
19Khẩn trương kéo đường điện vào thôn Tiền Phong và khu Cây Vang để nhân dân được sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất.
20Trả lại diện tích đất chè của các hộ đang canh tác thuộc Công ty chè Tân Trào đang quản lý về cho cấp xã quản lý
21Hiện nay, một số diện tích đất chè nhân dân đang canh tác, sản xuất đã được cấp sổ lâm bạ trùng vào đất rừng đặc dụng. Đề nghị cấp có thẩm quyền phân loại lại đất 3 loại rừng và tiếp tục cho nhân dân được sản xuất, canh tác những diện tích đất trên.
22Đổi lại tên lán Bác Hồ ở là “lán Nà Lừa” (tên gọi này đã có từ thời kháng chiến) thay cho tên gọi “lán Nà Nưa” (tỉnh chỉ đạo đổi tên tháng 8/2012 nhưng không có thông báo cho nhân dân). Trong khi đó tháng 5/2011, UBND xã Tân Trào đã có hội thảo với Bảo tàng Tân Trào và các cụ già trong thôn Tân Lập về việc đổi tên lán Nà Lừa nhưng không ai có ý kiến đề nghị đổi tên thành lán Nà Nưa, chỉ đề nghị ...
23Đầu tư xây dựng tuyến đường vào Khu di tích Khấu Lấu Vực hồ (bia di tích đã làm xong 4 năm)