Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đề nghị:

Hỗ trợ xây dựng cổng làng nghề chè thôn Vĩnh Tân.

TRẢ LỜI:

Việc đầu tư xây dựng cổng làng nghề chè Vĩnh Tân tại xã Tân Trào là cần thiết để góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh làng nghề chè Vĩnh Tân, thu hút khách du lịch,... Tuy nhiên, do nguồn ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư xây dựng trong giai đoạn hiện nay.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương nghiên cứu, xem xét xây dựng kế hoạch đầu tư trong thời gian tới để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.