Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Trào.

TRẢ LỜI:

Đề nghị của cử tri là chính đáng. Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xây dựng kế hoạch, lồng ghép các nguồn vốn do huyện quản lý để đầu tư các công trình trong thời gian tới.