Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình: Bảo tàng Tân Trào và phòng chiếu phim; Làng Văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào để phục vụ khách tham quan du lịch.

TRẢ LỜI:

Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, trong đó bao gồm các hạng mục: Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim; Quảng trường Tân Trào; Làng Văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 đến năm 2024. Hiện nay, tiến độ thực hiện các hạng mục cụ thể như sau:

- Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; Quảng trường Tân Trào: Đã hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ khách tham quan.

- Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim: Hiện đã hoàn thành 85% khối lượng công trình, phấn đấu hết tháng 12/2022 hoàn thành.

- Làng Văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào: Đã khởi công ngày 19/10/2022, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.