Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Khẩn trương sửa chữa, gia cố và nâng cấp đập Rộc Ổi, xã Sầm Dương để đảm bảo hồ chứa nước tưới cho hai thôn, đồng thời đảm bảo an toàn bờ đập tránh gây nguy hại khi có thể xảy ra thiên tai bất thường.

TRẢ LỜI:

Công trình hồ Rộc Ổi là đập đất được xây dựng từ năm 1975 thi công bằng thủ công. Năm 2001, công trình được đầu tư nâng cấp với hình thức làm mới cống lấy nước điều tiết bằng van hạ lưu. Công trình cung cấp nước tưới cho 17,45ha lúa/vụ. Hiện nay, đã xuống cấp không đảm bảo năng lực tưới theo thiết kế.

Để đảm bảo phục vụ sản xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Sầm Dương: Có phương án sửa chữa khắc phục van điều tiết nước không để rò rỉ; san, đắp bù những chỗ trũng trên mặt đập không để đọng nước; rào chặn các đường lên xuống của trâu, bò không để phá thêm bờ đập; tích trữ, điều tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất đảm bảo an toàn hồ chứa bằng nguồn kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho công trình.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh lồng ghép bố trí nguồn vốn để sớm triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp công trình đảm bảo bền vững.