Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Công ty Điện lực Tuyên Quang khảo sát, đánh giá và có giải pháp khắc phục hạ tầng lưới điện tại xã Sầm Dương. Hiện nay, nhân dân đang sử dụng lưới điện đã được Nhà nước hỗ trợ và nhân dân đóng góp từ năm 1999, thời gian sử dụng lâu năm, đã quá xuống cấp, chất lượng điện quá kém, các trạm biến áp không đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của nhân dân (các cơ quan trên địa bàn xã không sử dụng được hệ thống máy tính, thiết bị để làm việc; các dịch vụ sản xuất kinh doanh nhỏ của người dân không đủ điện vận hành) gây ảnh hưởng lớn đến công việc và sinh hoạt của tổ chức, cá nhân và người dân.

TRẢ LỜI:

Nhân dân xã Sầm Dương đang được cấp điện qua 03 trạm biến áp với tổng công suất 460KVA, cấp điện lưới quốc gia cho 497/497 hộ dân, thuộc 06/06 thôn trong xã.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, năm 2009 Công ty Điện lực Tuyên Quang tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn về ngành điện quản lý. Từ khi tiếp nhận lưới điện nông thôn, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã cải tạo tối thiểu lưới điện nông thôn trong xã để đảm bảo vận hành an toàn, cung cấp điện cho nhân dân trong xã. Do nhu cầu sử dụng điện của nhân dân trong xã tăng cao và lưới điện hạ thế nông thôn chưa được cải tạo, nâng cấp kịp thời nên chất lượng điện năng chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân khu vực.

Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Tuyên Quang có kế hoạch lập phương án cải tạo lưới điện nông thôn khu vực xã Sầm Dương, trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt. Khi được phê duyệt, Công ty Điện lực Tuyên Quang sẽ triển khai thực hiện theo quy định.