16Xem xét sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐH09 qua địa bàn xã Trung Yên, huyện Sơn Dương.
17Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xem xét và có lộ trình phục dựng Đình Yên Thượng, đình Quan Hạ.
18Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn xã.
19Sớm xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng để phục vụ nước tưới tiêu cho phát triển sản xuất.
20Sở Giao thông Vận tải sớm có lộ trình đầu tư xây dựng cầu treo qua sông Phó Đáy từ thôn Yên Thượng, xã Trung Yên sang xã Tân Trào.
21Chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, giải quyết dứt điểm việc một số hộ dân lấn chiếm khu vực hồ Khuôn Tâm để nuôi trồng thủy sản.
22Khẩn trương nâng cấp tuyến đường điện vào thôn Yên Thượng, thôn Quan Hạ để đảm bảo điện phục vụ sinh hoạt cho nhân dân
23Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ giống cây trông, vật nuôi, vật tư nông lâm nghiệp, nhất là thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi. Hiện nay, tình trạng sản xuất, buôn bán phân bón và thuốc bảo vệ thực vật giả gia tăng, trên thị trường nhiều mặt hàng trôi nổi, kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất ...