Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xem xét và có lộ trình phục dựng Đình Yên Thượng, đình Quan Hạ.

TRẢ LỜI:

Di tích lịch sử đình Yên Thượng, đình Quan Hạ (Đồng Đình - Vực Do), xã Trung Yên, huyện Sơn Dương nằm trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.  Hiện nay, Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 06/12/2016, trong đó có đầu tư phục dựng đình Yên Thượng, thôn Yên Thượng và cắm bia sự kiện di tích đình Quan Hạ, thôn Quan Hạ, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương. Như vậy, được bố trí kinh phí, sẽ thực hiện phục dựng, tôn tạo hai di tích trên.