Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐH09 qua địa bàn xã Trung Yên, huyện Sơn Dương.

TRẢ LỜI:

Tuyến đường (ĐH.09) Tân Trào - Trung Yên dài 06km (kết cấu mặt đường láng nhựa) đi qua địa bàn xã Trung Yên được nâng lên thành ĐT.185 theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND Ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tổ chức bàn giao tuyến đường về Sở để quản lý, khai thác và bảo trì từ ngày 01/4/2018. Qua kiểm tra, nhiều vị trí mặt đường bị hư hỏng, ổ gà tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng đường bộ, sửa chữa hư hỏng đảm bảo êm thuận mặt đường nhằm cải thiện điều kiện đi lại cho người và phương tiện tham gia giao thông, đồng thời tiếp tục tham mưu, đề xuất nguồn vốn để sớm thực hiện đầu tư sửa chữa, cải tạo tuyến đường phục vụ đi lại thuận tiện cho nhân dân.