Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư xây dựng kè bờ sông Phó Đáy đoạn chảy qua địa phận thôn Quan Hạ, xã Trung Yên.

TRẢ LỜI:

Việc đề nghị đầu tư xây dựng công trình kè bờ sông Phó Đáy đoạn chảy qua địa phận thôn Quan Hạ, xã Trung Yên là cần thiết, đồng thời theo danh mục đầu tư công trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển Thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 và Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong đó đề xuất kè gia cố 1.500m các vị trí sạt lở bờ sông Phó Đáy khu vực thôn Quan Hạ, Ao Búc, khu di tích lịch sử Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong giai đoạn 2025-2030.

Qua các kỳ tiếp xúc cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị xem xét tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kè 2 bên bờ sông Phó Đáy, tuy nhiên với điều kiện là một tỉnh miền núi còn rất nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, suối và khắc phục các thiệt hại do thiên tai gây ra còn rất hạn chế, trong khi nhu cầu đầu tư là rất lớn nên chưa thể đầu tư công trình được.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương:

- Tổ chức tuyên truyền đến các hộ gia đình có nhà ở đang sinh sống dọc hai bờ sông Phó Đáy các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản, khi có mưa lũ phải kịp thời thông báo đến người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lở đất; thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát khu dân cư ven suối, vùng trũng thấp, sẵn sàng phương án và tổ chức sơ tán dân ở các khu vực có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ suối nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Kiểm tra, lựa chọn vị trí sạt lở nguy hiểm (đánh giá mức độ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản, đất sản xuất của nhân dân,...) cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình cấp bách, xem xét ưu tiên bổ sung vào kế hoạch đầu tư công theo quy định hiện hành của pháp luật.