Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ đầu cầu Trung Yên đi xã Kim Quan và tuyến đường vào khu di tích Văn phòng Quốc hội, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.

TRẢ LỜI:

Đoạn tuyến từ đầu cầu Trung Yên đi xã Kim Quan dài 2,5km, thuộc tuyến đường ĐT.185 (được nâng lên từ đường huyện theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh), mặt đường đá dăm láng nhựa. Do thời gian khai thác sử dụng đã lâu, chưa được đầu tư sửa chữa định kỳ dẫn đến nhiều vị trí mặt đường bị hư hỏng, xuống cấp, giao thông đi lại khó khăn; đoạn tuyến từ đường ĐT.185 vào khu di tích Văn phòng Quốc hội có chiều dài khoảng 50m, mặt đường bê tông xi măng rộng 5m, hiện tại vẫn khai thác sử dụng bình thường.

Đề nghị của cử tri về việc đầu tư nâng cấp đoạn đường thuộc tuyến ĐT.185 là chính đáng, tuy nhiên do ngân sách địa phương còn hạn hẹp, trước mắt chưa có nguồn vốn để bố trí đầu tư xây dựng trong giai đoạn hiện nay (đoạn tuyến cử tri đề nghị không có trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020).

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng đường bộ, sửa chữa các hư hỏng đảm bảo êm thuận mặt đường nhằm cải thiện điều kiện đi lại cho người và phương tiện tham gia giao thông; đồng thời tiếp tục tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cân đối bố trí nguồn vốn sớm thực hiện đầu tư sửa chữa, cải tạo tuyến đường phục vụ đi lại thuận tiện cho nhân dân.