Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Quy hoạch lại hệ thống thoát nước thải khu dân cư chợ

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Trung Yên thực hiện giải tỏa các công trình vi phạm trong phạm vi đất hành lang đường bộ; chủ động bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước phía trước khu dân cư để đảm bảo thoát nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và yêu cầu Ban Quản lý chợ Trung Yên thực hiện việc xử lý rác thải chợ theo đúng quy trình, quy định; xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang đường bộ, vỉa hè và đất công trình công cộng.