Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Giải quyết dứt điểm việc tranh chấp diện tích nhà văn hóa thôn Phú Thọ 2, để nhân dân xây dựng nhà văn hóa.

TRẢ LỜI:

Ngày 21/8/2020, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã có Bản án số 278/2020/HCPT về Khiếu kiện Quyết định hành chính, đối với ông Trịnh Quang Hùng (Trịnh Ngọc Hùng) và bà Lương Thị Hữu, địa chỉ thôn Phú Thọ 2, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương; Quyết định số 02/2020/QĐ-THA ngày 02/11/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc buộc thi hành án hành chính; Văn bản số 3001/UBND-TP ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương về việc thi hành án hành chính, trong đó giao cho Ủy ban nhân dân xã Trường Sinh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thi hành Bản án số 278/2020/HCPT ngày 21/8/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về khiếu kiện Quyết định hành chính.

Ngày 18/01/2021, Ủy ban nhân dân xã Trường Sinh có Văn bản số 05/UBND-TP, Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 18/01/2021 về thực hiện cưỡng chế di dời tài sản để thi hành Quyết định hành chính có hiệu lực theo quy định của pháp luật đối với ông Trịnh Quang Hùng và bà Lương Thị Hữu, địa chỉ thôn Phú Thọ 2, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Đến thời điểm hiện tại đã thực hiện cưỡng chế xong đối với ông Trịnh Quang Hùng và bà Lương Thị Hữu theo quy định.