Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư nâng cấp hệ thống điện trên địa bàn thôn Thái Thịnh, thôn Phan Lương lên núi Láo và từ nhà văn hoá thôn Phan Lương đi đập Ba Tấm hiện nay điện yếu không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của Nhân dân

TRẢ LỜI:

Lưới điện hạ thế các thôn thuộc xã Trường Sinh được ngành Điện tiếp nhận từ lưới điện nông thôn từ cuối năm 2009, việc tiếp nhận lưới điện nông thôn để người dân được hưởng lợi từ giá điện của Chính phủ không phải chịu giá điện cao như khi dùng của Hợp tác xã nông lâm nghiệp, người dân không mất chi phí sửa chữa khi đường dây và Trạm biến áp bị hư hỏng. Sau 14 năm tiếp nhận, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã đầu tư xây dựng mới 03 trạm biến áp, cải tạo lưới điện với tổng mức đầu tư 9,27 tỷ đồng. Nhưng do lưới điện khi tiếp nhận quá cũ nát, nên mặc dù đầu tư rất lớn nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân.

- Việc đầu tư nâng cấp hệ thống điện trên địa bàn thôn Thái Thịnh: Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Công ty Điện lực Tuyên Quang chủ động lồng ghép bố trí các nguồn vốn để thực hiện đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện đáp ứng nguyện vọng của cử tri (bao gồm cả những thôn, bản có tên trong Dự án cấp điện nông thôn nhưng chưa được đầu tư).

- Việc đầu tư nâng cấp hệ thống điện trên địa bàn thôn Phan Lương lên Núi Láo: Khu Núi Láo được cấp điện từ nhánh rẽ cột số 4 đường dây hạ thế lộ 2 sau TBA Phan Lương. Từ vị trí cột số 4 đến cột số 4-13 (cột cuối) sử dụng dây dẫn 3AV50+1AV35. Tại giờ cao điểm điện áp đo được tại cột cuối đường dây (cột số 4-13) pha A= 218V, pha B= 220V, pha C= 218V; do đó, đường dây hạ thế của ngành điện từ thôn Phan Lương lên Núi Láo đảm bảo cung cấp điện đạt chất lượng, đảm bảo an toàn điện.

Đường dây điện cử tri đề nghị xây dựng là đường dây băng từ phía sau công tơ đo điện về các hộ gia đình. Đường dây băng này tài sản của người dân tự đầu tư, xây dựng và sử dụng theo Hợp đồng sử dụng điện và quy định tại điểm i, khoản 2, Điều 46 Luật Điện lực. Khuyến nghị người dân thường xuyên kiểm tra đường dây băng của gia đình trong quá trình sử dụng điện; khi có nhu cầu sửa chữa, thay thế liên hệ với Điện lực Sơn Dương để được tư vấn, hướng dẫn về các biện pháp an toàn.

- Việc đầu tư nâng cấp hệ thống đường điện từ nhà văn hóa thôn Phan Lương đi đập Ba Tấm: Sở Công Thương đang thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020, dự án được chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng chính phủ, theo đó, thôn Phan Lương, thôn Phú Thọ xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang được đầu tư xây dựng mới 0,106 km đường dây 35kV; xây dựng mới 01 TBA 35/0,4kV dung lượng S=50 kVA (TBA Phú Thọ); cải tạo 2,871 km đường dây hạ thế cấp điện các các hộ dân thuộc thôn Phú Thọ và thôn Phan Lương (công trình đã hoàn thành công tác khảo sát, lập dự án đầu tư; hiện chưa được Trung ương cấp vốn để tổ chức thực hiện). Sau khi được bố trí nguồn vốn sẽ tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.