Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu xem xét việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản (cát, sỏi) cho Công ty cổ phần công nghiệp Tân Hà thời hạn khai thác đến năm 2034 là quá dài; khi thực hiện cắm mốc, biển báo ngoài thực địa phải có chứng kiến của Ủy ban nhân dân xã, đại diện các thôn của xã Trường Sinh để biết và giám sát.

TRẢ LỜI:

a, Về thời hạn cấp phép khai thác mỏ trên địa bàn xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương: Ngày 18/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 01/GP-UBND cho Công ty cổ phần khoáng sản Tân Hà khai thác cát, sỏi sông Lô với diện tích 25,68 ha, trữ lượng khai thác 420.815m3, công suất khai thác 30.000m3/năm, thời hạn khai thác đến ngày  18/8/2035.  Việc  xác  định thời gian khai thác mỏ trên cơ sở trữ lượng  và công suất khai  thác hằng năm của dự án đã được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xác nhận theo quy định. Khi dự án có đề xuất điều chỉnh yếu tố làm thay đổi thời gian khai thác (như: Tăng công suất khai thác, giảm thời gian khai thác mỏ…), Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan thẩm định, tham mưu điều chỉnh thời gian hoạt động của dự án theo quy định.

b, Đối với nội dung về thông báo giấy phép khai thác khoáng sản và bàn giao ranh giới diện tích ngoài thực địa: Ngày 25/02/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Ủy ban nhân dân xã Trường Sinh, Công ty cồ phần khoáng sản Tân Hà thực hiện việc thông báo nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản số 01/GP-UBND ngày 18/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và bàn giao ranh giới diện tích khai thác mỏ ngoài thực địa theo quy định của pháp luật.