Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tu sửa, nâng cấp đập Dộc Ổi, thôn Thái Thịnh để phục vụ sản xuất của Nhân dân

TRẢ LỜI:

Công trình thủy lợi hồ Dộc Ổi thuộc thôn Thái Thịnh, xã Trường Sinh có dung tích trữ nước 184.000m3, công trình đang điều tiết phục vụ nước tưới cho 36,305ha/năm diện tích lúa hai vụ trên địa bàn thôn Thái Thịnh, xã Trường Sinh.  Hiện tại mái thượng lưu và hạ lưu đập đang bị xói mòn, sạt lở nên một số vị trí đỉnh đập chỉ rộng 4m; lòng hồ bị bồi lắng nhiều làm giảm dung tích trữ nước phục vụ sản xuất; cống lấy nước dưới đập có hiện tượng thấm qua mang cống gây mất an toàn cho công trình; tràn xả lũ là tràn đất tự nhiên. Về lâu dài nếu không được sửa chữa, nâng cấp sẽ gây nguy cơ mất an toàn cho công trình.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

- Trước mắt, giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Trường Sinh, Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Trường Sinh thường xuyên theo dõi, kiểm tra công trình vào trước, trong và sau mưa lũ; xây dựng phương án ứng phó, khắc phục sự cố công trình; kịp thời phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn trong quá trình thực hiện; chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hàng năm để tổ chức sửa chữa, khắc phục những hư hỏng nhỏ, quản lý chặt chẽ và khai thác hợp lý nguồn nước tại công trình để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất cho nhân dân.

- Về lâu dài, việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi hồ Dộc Ổi, thôn Thái Thịnh, xã Trường Sinh là cần thiết. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí của tỉnh rất hạn chế nên chưa bố trí ngay được nguồn vốn để đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình. Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung nguồn vốn ODA và vốn Trung ương để đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi hồ Dộc Ổi với tổng kinh phí khoảng 10.000 triệu đồng. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương và các ngành liên quan sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí lồng ghép các nguồn vốn để sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi hồ Dộc Ổi theo quy định.