Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư cho thôn Lãng Cư 01 trạm biến áp và nâng cấp đường dây 0,2 KV do hiện nay điện yếu, nhu cầu sử dụng điện của nhân dân ngày càng cao, có đoạn dường dây mất an toàn không đảm bảo đặc biệt trong mùa mưa bão.

TRẢ LỜI:

Công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện cho thôn Lãng Cư, xã Quyết Thắng nằm trong Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020 do Sở Công Thương làm chủ đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo quy định khi được cấp vốn.