Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Giải quyết dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Bùi Gia Thế, thôn Sài Lĩnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

TRẢ LỜI:

Năm 2000, khi xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng và Nhà Văn Hóa xã, Nhà nước có thu hồi diện tích đất thổ cư và đất vườn tạp của gia đình ông Bùi Văn Thế (tại Quyết định số 1001/QĐ-UB ngày 25/8/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Do không có tiền bồi thường, Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng đã thống nhất phương án giao cho gia đình ông Bùi Văn Thế được sử dụng 400m2 đất để làm nhà ở tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 28, tại thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng (nội dung trên được ghi nhận tại biên bản làm việc ngày 01/3/2001 giữa Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng và gia đình ông Bùi Văn Thế).

Gia đình ông Bùi Văn Thế đã chấp hành di chuyển nhà ở, bàn giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng để xây dựng công trình. Từ năm 2001, gia đình ông Bùi Văn Thế đã sử dụng thửa đất trên để làm nhà ở cho đến năm 2016 gia đình ông Bùi Văn Thế được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích là 200m2 đất ở nông thôn và 572m2 đất trồng cây lâu năm.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Bùi Văn Thế không nhất trí và có đơn đề nghị gửi Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng, với lý do phải cấp đủ 400m2 đất thổ như biên bản thỏa thuận giữa ông và Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng năm 2001.

Ngày 05/7/2017, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng mời ông Bùi Văn Thế lên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Sơn Dương để thực hiện kê khai, lập hồ sơ cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Bùi Văn Thế (cấp đủ 400m2 đất ở). Đến nay việc kê khai đã được thực hiện xong không có vướng mắc gì. Do giấy chứng nhận gốc của ông Bùi Văn Thế đang thế chấp ở ngân hàng nên chưa cấp đổi được.

Ngày 28/02/2018, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Dương đã thống nhất với ông Bùi Văn Thế, khi nào ông làm thủ tục đáo hạn ngân hàng thì sẽ làm thủ tục cấp đổi cho gia đình ông theo quy định. Tại buổi làm việc ông Bùi Văn Thế đã nhất trí và không có ý kiến gì.