Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư chợ Sài Lĩnh theo quy hoạch để đảm bảo vệ sinh môi trường.

TRẢ LỜI:

Trong quy hoạch khu dân cư và chợ Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng được phê duyệt có dành ra 2m đất dự trữ phía sau khu dân cư để làm rãnh thoát nước chung. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách còn hạn chế nên chỉ đầu tư cho việc lập quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng và thu hồi đất sau đó tiến hành giao đất và thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo hiện trạng mặt bằng của lô đất (không thu tiền phần chi phí mương thoát nước).

Để đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu dân cư, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương có phương án xây dựng rãnh thoát nước chung để đảm bảo vệ sinh môi trường.