Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Hiện nay, theo Quyết định số 623/QĐ-UBND, ngày 18/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, mức hỗ trợ kinh phí cho hộ sản xuất, người chăn nuôi có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu phi buộc phải tiêu hủy gồm 02 nhóm lợn (Đối với Lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 80% giá thị trường lợn hơi tại thời điểm tiêu hủy; đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác: Hỗ trợ bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ đối với lợn thịt). Cử tri đề nghị quy định mức tiền hỗ trợ cụ thể theo 4 nhóm lợn: Lợn con dưới 30 kg; Lợn Thịt; Lợn sinh sản và lợn quý hiếm (lợn đen, lợn rừng) cho phù hợp với thực tế người dân chăn nuôi hiện nay. Đồng thời, đề nghị sớm thực hiện hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn mắc dịch tả Lợn Châu phi phải tiêu hủy để giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống

TRẢ LỜI:

Để giảm bớt khó khăn và hỗ trợ thiệt hại cho các cơ sở chăn nuôi là các hộ nông dân, người chăn nuôi, chủ trang trại,… có lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 quy định chính sách hỗ trợ áp dụng trong giai đoạn từ khi bắt đầu có dịch đến ngày 26/6/2019 và Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 quy định chính sách hỗ trợ áp dụng từ ngày 27/6/2019 đến 31/12/2019. Mức hỗ trợ cho cơ sở chăn nuôi tại 02 Quyết định trên quy định theo 02 nhóm lợn là lợn con, lợn thịt các loại và lợn nái, lợn đực giống. Mức hỗ trợ này được áp dụng trên phạm vi cả nước, được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2019 và Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Về đề nghị sớm thực hiện hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy để giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương thực hiện hỗ trợ kinh phí cho cơ sở chăn nuôi có lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy theo quy định.