Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến đường huyện qua xã Quyết Thắng đi xã Vân Sơn, xã Đồng Quý. Hiện nay, tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, ảnh hưởng đến việc giao thương hàng hóa trong khu vực.

TRẢ LỜI:

Tuyến đường huyện qua xã Quyết Thắng đi xã Vân Sơn, xã Đồng Quý theo kiến nghị của cử tri là tuyến ĐH.21 (Đông Thọ - Quyết Thắng - Vân Sơn - Đồng Quý) có chiều dài 15km, trong đó đoạn Vân Sơn - Đồng Quý dài 8,3km đã được đầu tư nâng cấp, mặt đường rải nhựa thuộc kế hoạch nhựa hóa của tỉnh đối với đường từ trung tâm huyện đến trung tâm xã, còn lại 0,5km đường bê tông xi măng và 6,2km đường cấp phối chưa được đầu tư cứng hóa mặt đường, nhiều vị trí mặt đường bị hư hỏng, đi lại gặp khó khăn, nhất là về mùa mưa.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo các phòng chức năng, đơn vị liên quan kiểm tra, sửa chữa khắc phục mặt đường nhằm cải thiện điều kiện đi lại cho người và phương tiện tham gia giao thông; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tham mưu, đề xuất nguồn vốn để sớm đầu tư xây dựng tuyến đường phục vụ cho việc đi lại và phát triển kinh tế - xã hội của vùng.