Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Sớm có lộ trình bố trí kinh phí để nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông liên tỉnh, liên huyện, liên xã đi qua địa bàn xã.

TRẢ LỜI:

Theo Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017, trên địa bàn huyện Sơn Dương ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, như: các công trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia, các xã nằm trong kế hoạch đầu tư xây dựng nông thôn mới (xã Đại Phú, xã Hồng Lạc..., )

Ý kiến của cử tri là chính đáng, tuy nhiên do điều kiện ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp, trước mắt chưa có nguồn vốn để bố trí đầu tư xây dựng trong giai đoạn hiện nay. Tiếp thu ý kiến kiến nghị cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương nghiên cứu, xem xét, ưu tiên đầu tư công trình trên trong các năm tiếp theo.