16Sớm có văn bản trả lời ông Bùi Văn Thế, trú tại thôn Sài Lĩnh 1, về việc năm 2010 Ủy ban nhân dân huyện đã thu hồi diện tích đất ở và đất vườn (đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để xây dựng nhà văn hóa xã, theo thỏa thuận gia đình ông sẽ được cấp đổi 400m2 đất ở sang vị trí khác. Tuy nhiên, đến nay gia đình ông mới được cấp 200 m2 đất ở. Gia đình ông đã đề nghị nhiều lần nhưng ...