Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nghiên cứu đầu tư hệ thống loa phát thanh cho các thôn để phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền. Hiện nay, do sáp nhập thôn, địa bàn rộng mỗi thôn một cụm loa không đáp ứng được yêu cầu; một số cụm loa được trang cấp từ lâu nên đã hư hỏng

Tình trạng: Đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7

Xã Quyết Thắng có 05 thôn, tổng số cụm thu trên địa bàn xã là 06 cụm, từ khi lắp đặt, trạm truyền thanh không dây hoạt động tốt và đảm bảo.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương  xem xét bố trí, khắc phục, lắp đặt bổ sung một số cụm loa trên địa bàn các thôn đáp ứng nguyện vọng của cử tri, đồng thời thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng, khắc phục những sự cố xảy ra, đảm bảo công tác tuyên truyền liên tục và thông suốt.