Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư xây dựng 03 phòng học của phân hiệu trường Tiểu học tại thôn Thượng Bản, xã Quyết Thắng, hiện nay thôn đã đổi đất có mặt bằng nhưng chưa được đầu tư xây dựng.

TRẢ LỜI:

Ý kiến đề nghị của cử tri là chính đáng. Do công trình không nằm trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2015-2020, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương bố trí đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xây dựng kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cân đối bố trí nguồn vốn để đầu tư hoặc mời gọi các tổ chức, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ xem xét đầu tư công trình trên trong các năm tiếp theo.