Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Kiên cố đoạn đường giao thông nội đồng từ thôn Bãi Sặt, xã Quyết Thắng sang thôn Bá Sanh, xã Đồng Quý khoảng 3 km.

TRẢ LỜI:

Tuyến đường giao thông từ thôn Bãi Sặt, xã Quyết Thắng sang thôn Bá Sanh, xã Đồng Quý khoảng 3 km là đường liên xã của xã Quyết Thắng và xã Đồng Quý, trong đó 0,6 km đã được đổ bê tông theo chương trình kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, còn lại 2,4 km đường đất. Công trình không nằm trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2015-2020 mà đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xây dựng kế hoạch bố trí lồng ghép các nguồn vốn thực hiện trên địa bàn huyện để đầu tư xây dựng công trình.