Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Thống nhất thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân có nhu cầu lập hồ sơ vay vốn thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng Chính sách xã hội (Ngân hàng yêu cầu sổ đỏ đứng tên“ông/bà”; trong khi sổ đỏ lại ghi “Hộ ông/bà”).

TRẢ LỜI:

Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay phải thế chấp tài sản đảm bảo đối với một số chương trình cho vay với số tiền vay lớn hơn 100 triệu đồng (như cho vay giải quyết việc làm, cho vay nhà ở xã hội, ...); việc thế chấp tài sản được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội về bảo đảm tiền vay trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội và các quy định của pháp luật hiện hành về giao dịch bảo đảm; Quy trình thủ tục đều được niêm yết công khai tại trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội và các điểm giao dịch xã.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn khách hàng vay vốn nếu có phát sinh đối với các món vay phải thực hiện thế chấp tài sản đảm bảo theo đúng quy định.