16Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Đông Thọ - Đèo Mông - Phúc Ứng hoặc mở mới tuyến đường Đông Thọ - Thanh Phát - Tuân Lộ - Phúc Ứng, để tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực Cụm công nghiệp Phúc Ứng, huyện Sơn Dương
17Khẩn trương giải quyết chế độ chính sách cho ông Lăng Văn Mén, thôn Cây Thị (ông đã hoàn thiện hồ sơ gửi lên huyện) và cấp lại Huân chương Kháng chiến cho ông do bị sai họ (đã đề nghị sửa đổi từ năm 2014 đến nay vẫn chưa được giải quyết).
18Hướng dẫn thực hiện việc thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai đúng theo quy định. Hiện nay, việc thu quỹ thực hiện từ năm 2015 nhưng khi xảy ra thiên tai thì nhân dân lại không được hỗ trợ.
19Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở hiện nay theo quy định giá còn quá cao, đề nghị xem xét xác định lại cho phù hợp với điều kiện kinh tế của nhân dân.
20Sớm thực hiện hỗ trợ lãi suất tiền vay cho các hộ chăn nuôi theo chính sách của tỉnh đã ban hành.
21Kiểm tra, rà soát và thực hiện bồi thường cho các hộ dân khi ngành điện xây dựng hạ tầng lưới điện trên đất của các hộ dân.
22Hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà văn hóa và đường giao thông thôn Minh Lệnh.
23Dự án xây dựng bãi rác thải của huyện bên trong đập Tân Thượng là khu vực đầu nguồn nước vì vậy khi thực hiện sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của các thôn ở cuối nguồn. Đề nghị không xây dựng bãi rác thải ở vị trí này.
24Đầu tư xây dựng trụ sở UBND và Trạm Y tế xã đảm bảo điều kiện làm việc của cán bộ công chức và phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.
25UBND huyện và ngành chức năng đẩy mạnh việc giải tỏa vi phạm hành lang trên Quốc lộ 2C. Hiện nay, giao cho xã, thôn thực hiện gặp rất nhiều khó khăn.
26Khẩn trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn xã.
27Tiến hành kiểm tra, có kế hoạch duy tu, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐT 186.
28Kiểm tra, tháo dỡ hàng rào ngăn đường dân sinh của nhân dân xuống đồng ruộng tại thôn Cây Thị.
29Kiểm tra, có biện pháp khắc phục đoạn đường Quốc lộ 2C qua thôn Tân Hòa, hiện không có cống thoát nước, khi mưa to nước không thoát kịp, tràn lên mặt đường ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.
30Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn xã.