Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐH 17; đường từ Quốc lộ 2C vào trại bò; đường vào thôn Định Chung sang xã Hợp Hòa để thuận tiện cho đi lại của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Đối với tuyến đường ĐH 17: Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xem xét, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh để xây dựng kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

Đối với tuyến đường từ Quốc lộ 2C vào trại bò; đường vào thôn Định Chung sang xã Hợp Hòa: Đề nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên do ngân sách địa phương còn hạn hẹp, chưa thể đầu tư trong giai đoạn hiện nay. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xem xét lồng ghép các nguồn vốn, chương trình hiện có và mời gọi các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình trên trong thời gian tới.