Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị:

UBND huyện và ngành chức năng đẩy mạnh việc giải tỏa vi phạm hành lang trên Quốc lộ 2C. Hiện nay, giao cho xã, thôn thực hiện gặp rất nhiều khó khăn.

TRẢ LỜI:

Căn cứ Quy chế phối hợp số 851/QCPH-LN ngày 11/6/2017 giữa Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa và chống tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ban hành Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 20/8/2018 về việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ tuyến Quốc lộ 37 và Quốc lộ 2C đoạn đi qua địa bàn huyện Sơn Dương. Đồng thời, chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thường xuyên duy trì lực lượng, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn dọc theo các tuyến Quốc lộ thực hiện giải tỏa hành lang đường bộ theo kế hoạch.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Sở duy trì lực lượng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, các phòng, ban chuyên môn của huyện, Ủy ban nhân dân xã và đơn vị quản lý đường bộ tổ chức giải tỏa hành lang đường bộ.