Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Kiểm tra, rà soát và thực hiện bồi thường cho các hộ dân khi ngành điện xây dựng hạ tầng lưới điện trên đất của các hộ dân.

TRẢ LỜI:

Công trình xây dựng Dự án chống quá tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực các xã trên địa bàn huyện Sơn Dương đã được Công ty Điện lực Tuyên Quang phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 421/QĐ-PCTQ ngày 29/3/2018, trong đó có địa bàn xã Phúc Ứng, công trình được triển khai thực hiện từ tháng 12/2018.

Đối với địa bàn xã Phúc Ứng xây dựng công trình đi qua các thôn: Liên Phương, Phương Cẩm, Phú Lộc, Phúc Lợi, Khuân Thê. 

Tổng diện tích đất thu hồi là 9.342m2; Tổng số hộ bị thu hồi đất là 43 hộ; kinh phí bồi thường ước tính là 88.336.000 đồng. Hiện nay, các cơ quan đang hoàn thiện các thủ tục để chi trả cho các hộ theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đôn đốc Hội đồng bồi thường khẩn trương thực hiện để chi trả tiền cho các hộ gia đình theo quy định.