Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà văn hóa và đường giao thông thôn Minh Lệnh.

TRẢ LỜI:

Đề nghị của cử tri là chính đáng. Do công trình không nằm trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2015-2020 mà Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương bố trí đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất do vậy hết sức khó khăn (phụ thuộc vào bán đấu giá quyền sử dụng đất). Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn để sớm đầu tư xây dựng công trình.