Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Dự án xây dựng bãi rác thải của huyện bên trong đập Tân Thượng là khu vực đầu nguồn nước vì vậy khi thực hiện sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của các thôn ở cuối nguồn. Đề nghị không xây dựng bãi rác thải ở vị trí này.

TRẢ LỜI:

Trong năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương có chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tại xã Phúc Ứng để nhằm mục đích thu gom và xử lý rác cho thị trấn Sơn Dương và các xã thuộc khu vực trung huyện.

Để đảm bảo việc thu gom và xử lý rác không ảnh hưởng đến môi trường cũng như nguồn nước sinh hoạt của nhân dân trong khu vực lân cận, việc xử lý rác được áp dụng theo công nghệ đốt bằng không khí tự nhiên (không chôn lấp) kết hợp với xây dựng các bể chứa để thu gom nước rò rỉ từ rác và xử lý theo quy định trước khi thải ra môi trường bên ngoài.