Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Khẩn trương giải quyết chế độ chính sách cho ông Lăng Văn Mén, thôn Cây Thị (ông đã hoàn thiện hồ sơ gửi lên huyện) và cấp lại Huân chương Kháng chiến cho ông do bị sai họ (đã đề nghị sửa đổi từ năm 2014 đến nay vẫn chưa được giải quyết).

TRẢ LỜI:

Qua kiểm tra của Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương cho thấy tại xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương không có cử tri tên Lăng Văn Mén đề nghị về nội dung nêu trên, chỉ có cử tri tên Lăng Xuân Mến đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho ông và cấp lại Huân chương Kháng chiến cho ông do bị sai họ. Kết quả giải quyết cụ thể như sau:

* Về việc giải quyết chế độ chính sách cho ông Lăng Xuân Mến

Ngày 04/01/2019 Cục Chính trị, Quân khu 2 đã có Văn bản số 01/PCS-TB về việc giám định thương tật để hưởng chế độ chính sách của ông Lăng Xuân Mến đã được thực hiện và đã có kết quả giám định. Việc hoàn thiện hồ sơ thực hiện chế độ chính sách cho ông Lăng Xuân Mến sẽ được cơ quan có thẩm quyền tiếp tục thực hiện theo quy định.

* Về đề nghị cấp đổi Huân chương kháng chiến do bị sai họ

Ngày 20/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 697/UBND-NC đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cấp đổi và cấp lại hiện vật khen thưởng kháng chiến cho 05 cá nhân thuộc tỉnh Tuyên Quang, trong đó có ông Lăng Xuân Mến. Khi có kết quả, Sở Nội vụ sẽ thông báo tới Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương để nhận, trả lại Bằng Huân chương đã đổi cho ông Lăng Xuân Mến theo quy định.