1Tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các đối tượng là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận, công an viên ở thôn.
2Quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất và đồ dùng thiết yếu cho các chốt kiểm dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Sơn Dương, trong đó có chốt kiểm dịch xã Ninh Lai.
3Chỉ đạo có hướng dẫn giải quyết những nhà văn hóa thôn hiện nay không sử dụng sau khi sáp nhập thôn tránh gây lãng phí tài sản của nhà nước và hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa các thôn để đảm bảo diện tích chỗ ngồi sau khi sáp nhập.
4Sớm đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân cho các xã về đích nông thôn mới; đầu tư công trình xử lý rác thải và các loại phương tiện xử lý, thu gom rác thải để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Ninh Lai.
5Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi đập Hội Kế xã Ninh Lai để phục vụ nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.
6Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường giám sát việc thi công các công trình xây dựng trên địa bàn để đảm bảo về chất lượng theo quy định.
7Xem xét cấp xi măng cho xã Ninh Lai để sửa chữa lại các tuyến đường bê tông nông thôn phục vụ cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.
8Khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình nước sạch hồ Hoàng Tân để bàn giao cho xã quản lý và khai thác đáp ứng nhu cầu của nhân dân (công trình thực hiện thời gian hơn 3 năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành).
9Tỉnh xem xét tăng mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 như hiện nay là hơi thấp.
10Tỉnh quan tâm hơn nữa trong việc hỗ trợ kịp thời thuốc phòng bệnh cho gia súc, gia cầm
11Khẩn trương gia cố, tu sửa, nâng cấp hồ Hoàng Tân, hiện nay bị rò rỉ thẩm thấu thân bờ đập chính chiều dài 150m, đã rò rỉ từ 3 năm nay, rất nguy hiểm cho đời sống nhân dân và ảnh hưởng trên 600ha diện tích tưới tiêu.
12Tu sửa nâng cấp khu di tích lịch sử Tân Trào, huyện Sơn Dương
13Đắp đập mới ở thôn Nhật Tân để cung cấp nước sản xuất và sinh hoạt cho 4 thôn với diện tích đất khoảng 20 ha
14Nâng cấp cầu Suối Gai để thuận tiện cho việc đi lại giao thương hàng hóa, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, nhất là các cháu học sinh đi học.
15Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn xã