Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi đập Hội Kế xã Ninh Lai để phục vụ nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

TRẢ LỜI:

Công trình đập dâng Nhật Tân thuộc thôn Nhật Tân, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2001 bằng nguồn vốn Dự án RIDP. Năm 2018 công trình được tu sửa, nâng cấp bằng nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Ninh Lai làm chủ đầu tư. Hiện nay công trình đang hoạt động ổn định đảm bảo cấp nước tưới phục vụ sản xuất cho 103,524ha (lúa vụ xuân 51,762ha, lúa vụ mùa 51,762ha) của 04 thôn gồm các thôn Nhật Tân, Hội Tiến, Hội Kế, Hội Tân, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương.

Vị trí đề nghị đắp đập mới về mặt kỹ thuật có thể xây dựng được hồ chứa nước nhưng việc đầu tư xây dựng cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng (về địa chất, tác động môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng, suất đầu tư,...) và cần nguồn kinh phí lớn khoảng 80 tỷ đồng.

- Về diện tích sản xuất được tưới của 04 thôn theo kiến nghị của cử tri xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương (gồm các thôn Nhật Tân, Hội Tiến, Hội Kế, Hội Tân) hiện nay đã và đang được cung cấp nước tưới đảm bảo ổn định từ công trình đập dâng Nhật Tân, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương nên việc đề nghị xây dựng đắp đập mới là chưa cần thiết; ngoài ra trong Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 không đưa vào quy hoạch xây dựng đắp đập mới tại thôn Nhật Tân, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương.

- Về cấp nước sinh hoạt: Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Ninh Lai, trên địa bàn xã có 01 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung được xây dựng tại thôn Hội Kế do Ban Quản lý công trình nước sạch nông thôn tập trung xã Ninh Lai thực hiện quản lý, vận hành. Công trình cơ bản đáp ứng phục vụ nước sinh hoạt cho các hộ dân thuộc các thôn Nhật Tân, Hội Tiến, Hội Kế, Hội Tân, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương. Mặt khác, công trình Cấp nước sinh hoạt xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương hiện nay đã thi công hoàn thành cơ bản sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương.

Để tiếp tục đảm bảo chủ động nguồn nước cung cấp phục vụ sản xuất, sinh hoạt của 04 thôn: Nhật Tân, Hội Tiến, Hội Kế, Hội Tân, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo:

- Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi xã Ninh Lai thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông hệ thống kênh mương, xây dựng kế hoạch điều tiết nước hợp lý đặc biệt trong mùa khô hạn để đảm bảo nguồn nước kịp thời phục vụ sản xuất cho nhân dân.

- Ban Quản lý công trình nước sạch nông thôn tập trung xã Ninh Lai thực hiện thu tiền nước và quản lý, vận hành, duy tu và bảo dưỡng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Hội Kế theo quy định hiện hành để đảm bảo phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân.