16Sớm cấp cấu kiện bê tông để sửa chữa đoạn mương giữa thôn Hoàng Tân 1 và thôn Cây Đa để phục vụ sản xuất cho nhân dân
17Kiểm tra, khắc phục hiện tượng rò nước tại chân bờ đập hồ Hoàng Tân để đảm bảo an toàn cho nhân dân
18Đầu tư trạm biến áp cho vùng chân núi thôn Ninh Hòa để nhân dân có điện ổn định phục vụ sinh hoạt và sản xuất.
19Hỗ trợ kinh phí nâng độ cao cầu Suối Gai, đảm bảo an toàn cho việc đi lại của nhân dân và học sinh, nhất là trong mùa mưa lũ
20Có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp đập Hội Kế để có nước phục vụ sản xuất nông nghiệp