16Đắp đập mới ở thôn Nhật Tân để cung cấp nước sản xuất và sinh hoạt cho 4 thôn với diện tích đất khoảng 20 ha
17Nâng cấp cầu Suối Gai để thuận tiện cho việc đi lại giao thương hàng hóa, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, nhất là các cháu học sinh đi học.
18Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn xã
19Sớm cấp cấu kiện bê tông để sửa chữa đoạn mương giữa thôn Hoàng Tân 1 và thôn Cây Đa để phục vụ sản xuất cho nhân dân
20Kiểm tra, khắc phục hiện tượng rò nước tại chân bờ đập hồ Hoàng Tân để đảm bảo an toàn cho nhân dân
21Đầu tư trạm biến áp cho vùng chân núi thôn Ninh Hòa để nhân dân có điện ổn định phục vụ sinh hoạt và sản xuất.
22Hỗ trợ kinh phí nâng độ cao cầu Suối Gai, đảm bảo an toàn cho việc đi lại của nhân dân và học sinh, nhất là trong mùa mưa lũ
23Có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp đập Hội Kế để có nước phục vụ sản xuất nông nghiệp