Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tu sửa nâng cấp khu di tích lịch sử Tân Trào, huyện Sơn Dương

TRẢ LỜI:

Dự án Phục hồi, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến (ATK) Tuyên Quang giai đoạn I đã hoàn thành, với 110 di tích được phục hồi, tôn tạo. Trong đó có các di tích, cụm di tích nằm trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, như: Cụm di tích Nà Nưa, khu di tích Khấu Lấu - Vực Hồ, lán Hang Bòng, xã Tân Trào; khu di tích lịch sử của Chính phủ tại thôn Lập Binh, xã Bình Yên; khu di tích Trung Yên, huyện Sơn Dương; khu di tích Kim Quan, huyện Yên Sơn,... góp phần rất lớn vào công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và phục vụ khách tham quan.

Ngày 06/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2356/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang triển khai lập Dự án đầu tư thực hiện Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025, đồng thời giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư triển khai cải tạo, xây dựng một số công trình tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương bằng nguồn vốn xã hội hóa nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước tới tham quan.