Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đắp đập mới ở thôn Nhật Tân để cung cấp nước sản xuất và sinh hoạt cho 4 thôn với diện tích đất khoảng 20 ha

TRẢ LỜI:

Công trình đập dâng Nhật Tân thuộc thôn Nhật Tân, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2001 bằng nguồn vốn Dự án RIDP. Năm 2018 công trình được tu sửa, nâng cấp bằng nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Ninh Lai làm chủ đầu tư. Hiện nay, công trình đang hoạt động ổn định đảm bảo cấp nước tưới phục vụ sản xuất cho 103,524ha (lúa vụ xuân 51,762ha, lúa vụ mùa 51,762ha) của 04 thôn gồm các thôn Nhật Tân, Hội Tiến, Hội Kế, Hội Tân xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương.

Qua kiểm tra thực tế diện tích khu tưới và vị trí đề nghị đắp đập mới theo ý kiến cử tri tại thôn Nhật Tân, xã Ninh Lai (cách vị trí đập dâng Nhật Tân khoảng 400m về phía thượng lưu công trình) thấy:

- Vị trí đề nghị đắp đập mới về mặt kỹ thuật có thể xây dựng được hồ chứa nước nhưng việc đầu tư xây dựng cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng (về địa chất, tác động môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng, suất đầu tư,...) và cần nguồn kinh phí lớn khoảng 80 tỷ đồng.

- Về diện tích sản xuất được tưới của 04 thôn theo kiến nghị của cử tri xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương (gồm các thôn Nhật Tân, Hội Tiến, Hội Kế, Hội Tân) hiện nay đã và đang được cung cấp nước tưới đảm bảo ổn định từ công trình đập dâng Nhật Tân, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương nên việc đề nghị xây dựng đắp đập mới là chưa cần thiết; ngoài ra trong Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 không đưa vào quy hoạch xây dựng đắp đập mới tại thôn Nhật Tân, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương.

- Về cấp nước sinh hoạt: Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, hiện nay trên địa bàn xã có 01 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung được xây dựng tại thôn Hội Kế do Ban Quản lý công trình nước sạch nông thôn tập trung xã Ninh Lai thực hiện quản lý, vận hành. Công trình cơ bản đáp ứng phục vụ nước sinh hoạt cho các hộ dân thuộc các thôn Nhật Tân, Hội Tiến, Hội Kế, Hội Tân xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương. Mặt khác, ngày 17/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, dự kiến triển khai thi công xây dựng trong năm 2019 với quy mô thiết kế 618m3/ngày đêm, phục vụ cấp nước sinh hoạt cho 1.341 hộ gia đình và các cơ quan trường học của 15 thôn thuộc xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương. Như vậy, sau khi hoàn thành công trình cơ bản sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương.