Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nâng cấp cầu Suối Gai để thuận tiện cho việc đi lại giao thương hàng hóa, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, nhất là các cháu học sinh đi học.

TRẢ LỜI:

Ngày 30/10/2018, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã ban hành Quyết định số 4915/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cầu Gai xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, dự kiến công trình được khởi công trong quý II năm 2019.