Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nâng cấp đường điện thôn Hoàng Tân, thôn Hội Kế, hiện nay còn một số hộ dân tự kéo đường điện song do khoảng cách xa, chôn bằng cọc tre không đảm bảo an toàn

TRẢ LỜI:

Xã Ninh Lai được cấp điện qua 11 trạm biến áp với tổng công suất đặt là 2.140kVA; cấp điện cho 2.270/2.270 hộ dân trong xã (tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100% thuộc 20/20 thôn). Qua kiểm tra, thôn Hoàng Tân hiện đang được cấp điện từ lộ 2 thuộc TBA Hoàng Tân, đường dây hạ thế sử dụng cáp 4AV50 có chiều dài 1.150m gồm 36 vị trí cột (cột cuối là cột số 6-30), loại cột H7,5m; tại giờ cao điểm điện áp đo được tại cột cuối đường dây (cột số 6-30) pha A= 210V, pha B= 215V, pha C= 212V. Thôn Hội Kế hiện đang được cấp điện từ lộ 3 thuộc TBA Hội Kế đường dây hạ thế sử dụng cáp 4AV50 có chiều dài 430m gồm 13 vị trí cột, loại cột H7,5m; tại giờ cao điểm điện áp đo được tại cột cuối đường dây (cột số 13) pha A= 220V, pha B= 221V, pha C= 218V. Như vậy đường dây hạ thế của ngành điện tại 2 thôn Hoàng Tân và Hội Kế đảm bảo cung cấp điện đạt chất lượng, đảm bảo an toàn điện.

Đường dây điện sử dụng cột tre cột gỗ như cử tri thôn Hoàng Tân, thôn Hội Kế đề nghị là đường dây băng từ phía sau công tơ đo điện tại các vị trí cột 6-30 lộ 2 sau TBA Hoàng Tân, cột số 13 lộ 3 sau TBA Hội Kế về các hộ gia đình. Đường dây băng này tài sản của người dân tự đầu tư, xây dựng và sử dụng theo Hợp đồng sử dụng điện và theo quy định tại điểm i, khoản 2, Điều 46 Luật Điện lực. Khuyến nghị người dân thường xuyên kiểm tra đường dây băng của gia đình trong quá trình sử dụng điện; khi có nhu cầu sửa chữa, thay thế liên hệ với Điện lực Sơn Dương để được tư vấn, hướng dẫn về các biện pháp an toàn.