Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương đề nghị:

Sửa chữa đập Hoàng Tân, hiện nay đang bị rò nước

TRẢ LỜI:

Công trình thủy lợi hồ Hoàng Tân, thôn Ninh Quý, xã Ninh Lai có nhiệm vụ điều tiết phục vụ nước tưới cho 411,937ha/năm diện tích lúa hai vụ trên địa bàn 17 thôn của xã Ninh Lai; công trình được xây dựng hoàn thành năm 1988, đến năm 2020 công trình được sửa chữa, nâng cấp và bàn giao đưa vào sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, mực nước hồ ở cao trình 99,55m, kết quả kiểm tra cho thấy lưu lượng dòng thấm tại vị trí trên giảm xuống còn khoảng 0,5 lít/giây, dòng nước thấm trong suốt. Trước mắt hiện tượng thấm nêu trên chưa có nguy cơ gây mất an toàn cho công trình và không ảnh hưởng đến việc tích trữ nước phục vụ sản xuất, tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến dòng thấm để có biện pháp xử lý, khắc phục.

Để đảm bảo an toàn lâu dài cho công trình và đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Ninh Lai, Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Ninh Lai tiếp tục tổ chức quản lý, điều tiết nguồn nước tại công trình để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất cho nhân dân; thường xuyên kiểm tra công trình vào trước, trong và sau mưa lũ nhằm kịp thời phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, nguy cơ xảy ra sự cố để kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.