Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét cấp xi măng cho xã Ninh Lai để sửa chữa lại các tuyến đường bê tông nông thôn phục vụ cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

TRẢ LỜI:

Giai đoạn 2011-2015, trên địa bàn xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương đã thực hiện được trên 50km đường giao thông nông thôn, đến thời điểm hiện tại có một số vị trí bị vỡ hỏng. Hiện nay, tỉnh chưa có chính sách hỗ trợ xi măng cho các xã sửa chữa các tuyến đường bê tông bị hư hỏng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tuyên truyền truyền cho nhân dân tạm thời chia sẻ khó khăn với Nhà nước, vận động nhân dân đóng góp vật liệu, nhân công để sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng đảm bảo việc đi lại được thuận lợi.