Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương đề nghị:

Khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình nước sạch hồ Hoàng Tân để bàn giao cho xã quản lý và khai thác đáp ứng nhu cầu của nhân dân (công trình thực hiện thời gian hơn 3 năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành).

TRẢ LỜI:

Dự án Cấp nước sinh hoạt xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (sử dụng nguồn nước mặt từ suối Thai Hang, không sử dụng nước từ hồ Hoàng Tân) đã thi công xây dựng hoàn thành, đang trong quá trình vận hành chạy thử và hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (chủ đầu tư) đang thực hiện các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đơn vị quản lý, khai thác vận hành công trình theo quy định. Công trình đã được tạm bàn giao cho Ban Quản lý khai thác công trình cấp nước nông thôn quản lý, khai thác sử dụng từ tháng 6/2021.