121Kiểm tra, xem xét hệ thống cống thoát nước tại Quốc lộ 2C khu tổ dân phố Tân Bắc (đoạn nhà ông bà Thọ Huyền) và tổ dân phố Xây Dựng (khu vườn hoa). Hiện nay, cống thoát nước ra sông Phó Đáy rất nhỏ, khi mưa gây ngập úng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
122Tiếp tục có chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố.
123Chuyển thửa đất số 197, tờ bản đồ số 36 diện tích 871,3 m2 do Công ty chè Tân Trào đang quản lý, sử dụng cho tổ dân phố Tân Phúc quản lý sử dụng để mở rộng sân nhà văn hóa tổ dân phố, làm sân thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong thôn.
124Đầu tư nâng cấp hệ thống điện trên địa bàn thôn Thái Thịnh, hiện nay điện yếu không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhân dân.
125Tu sửa, nâng cấp đập Dộc Ổi để phục vụ sản xuất của nhân dân.
126Chủ đầu tư và đơn vị thi công công trình kè sông Lô làm lại tuyến đường tại thôn Hưng Thịnh do quá trình vận chuyển vật liệu thi công công trình đã làm hỏng toàn bộ tuyến đường của thôn.
127Giải quyết dứt điểm việc tranh chấp diện tích nhà văn hóa thôn Phú Thọ 2, để nhân dân xây dựng nhà văn hóa.
128Bố trí hợp đồng lao động cho Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đảm bảo đúng tiến độ.
129Tỉnh cấp kinh phí Quỹ bảo vệ môi trường cho huyện để huyện bố trí kinh phí xây dựng nhà máy xử lý rác tại thôn Phúc Lợi, xã Phúc Ứng để các xã chuyển rác tập trung một điểm tránh gây ô nhiễm môi trường cho người dân.
130Đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường từ Vân Sơn đến Hồng Lạc - Trường Sinh, hiện nay tiến độ thi công chậm ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của nhân dân.
131Đầu tư xây dựng công trình cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn xã.
132Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tự ý san lấp đất trái phép, nhất là hành vi đổ đất xuống ruộng để làm nhà.
133Có phương án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Làng Hào, Làng Mông nhất là đoạn qua Làng Mông đường dốc nguy hiểm, đi lại khó khăn.
134Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ Đông Thọ sang xã Tân Thanh, hiện nay đường xuống cấp đi lại khó khăn.
135Quy hoạch khu nghĩa trang thôn Làng Hào, xã Đông Thọ.