Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đông Lợi, Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương có kế hoạch lâu dài về thu mua mía nguyên liệu; thanh toán kịp thời, đầy đủ cho nhân dân để người dân còn chủ động đầu tư trồng mía.

TRẢ LỜI:

* Về đề nghị có kế hoạch lâu dài thu mua mía nguyên liệu:

Hằng năm, Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương đều có Thông báo về kế hoạch tổ chức thu mua mía nguyên liệu đối với các chủ hợp đồng trồng mía. Để đảm bảo quyền lợi, nâng cao thu nhập cho người trồng mía, duy trì và phát triển vùng nguyên liệu mía hiện có, ngày 15/12/2020, Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương đã có Thông báo số 101/TB-ĐSD-HĐQT về việc thu mua mía vụ 2020-2021 và kế hoạch tổ chức đầu tư, thu mua mía vụ 2021-2022, trong đó: Giá thu mua mía nguyên liệu tại ruộng tối thiểu 850.000 đồng/tấn; vùng nguyên liệu có cự ly ≤ 30km, giá thu mua mía nguyên liệu tại ruộng tối thiểu 900.000 đồng/tấn. Ngoài ra, nếu thị trường giá đường tiếp tục tăng lên thì Công ty sẽ tăng giá thu mua mía cho hộ trồng mía theo tín hiệu của thị trường; thời gian bắt đầu thu hoạch mía ngày 29/12/2020; thời gian kết thúc dự kiến ngày 15/3/2021. Ngày 26/01/2021, Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương đã có Thông báo số 20/TB-ĐSD-HĐQT về việc hỗ trợ nông dân để khuyến khích trong công tác sản xuất mía, trong đó hỗ trợ 30.000 đồng/tấn mía nguyên liệu.

* Về đề nghị thanh toán tiền mía nguyên liệu :

Niên vụ ép 2020-2021, trên địa bàn huyện Sơn Dương trồng 1.544ha mía, năng suất bình quân toàn vùng đạt 53,2 tấn/ha, sản lượng 80.942 tấn. Đến ngày 20/3/2021, Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương đã thu hoạch xong toàn bộ diện tích mía trên địa bàn huyện Sơn Dương, trong đó:

- Xã Đông Lợi: 38,2ha, năng suất 36 tấn/ha, sản lượng 1.374 tấn. Tổng tiền mía nguyên liệu là 1.198 triệu đồng, sau khi trừ số tiền Công ty đã đầu tư 336 triệu đồng, số tiền còn lại phải thanh toán cho các hộ dân trồng mía 862 triệu đồng. 

- Xã Trung Yên: 70.3ha, năng suất 45.2 tấn/ha, sản lượng 3.184 tấn. Tổng tiền mía nguyên liệu là 2.754 triệu đồng, sau khi trừ số tiền Công ty đã đầu tư 463 triệu đồng, số tiền còn lại phải thanh toán cho hộ dân trồng mía 2.291 triệu đồng. 

Đến thời điểm hiện tại, Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương đã thanh toán xong tiền mía nguyên liệu cho nhân dân.