Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét xây dựng cầu Sùng bị lũ cuốn trôi từ năm 2001.

TRẢ LỜI:

Ngày 08/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã có văn bản số 32/UBND-GT về việc rà soát số liệu lập báo cáo chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ODA của Chính phủ Nhật bản (JICA), trong đó đã đề nghị Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang đưa công trình xây dựng tuyến đường ĐH 06 (bao gồm cả cầu Sùng) để thực hiện trong Dự án phát triển cơ sở hạ tầng ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất vùng đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc sử dụng vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản (JICA). Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các bước để sớm đầu tư xây dựng công trình theo quy định.