181Có giải pháp hỗ trợ hoặc miễn phí đo đạc để lập hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSD đất cho người dân (mức thu phí đo đạc hiện nay quá cao).
182Nâng tỷ lệ trích kinh phí cấp bù thủy lợi phí cho xã để nạo vét lòng Ngòi Cát; cấp kinh phí duy tu, sửa chữa công trình Trung Thủy Nông; nâng cấp trạm bơm Gò Đồn.
183Tỉnh nghiên cứu, xem xét không giao chỉ tiêu trồng cây mía cho cơ sở.
184Tỉnh, huyện có ý kiến với Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương thanh toán tiền trồng mía, vận chuyển mía cho người dân; thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền cho Hợp tác xã Tam Đa.
185Tăng cường công tác kiểm soát, giám sát các loại hàng hóa trên thị trường; tăng cường quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn.
186Xem xét có hỗ trợ phụ cấp cho Phó chủ tịch Hội người cao tuổi xã
187Cho nhân dân trên địa bàn xã, thôn 135 vay vốn có lãi suất ưu đãi, thời gian vay dài đối với tất cả các hộ gia đình (không phân biệt hộ nghèo, cận nghèo, hộ khá).
188Tỉnh kiến nghị với Trung ương bố trí thêm chức danh phó thôn, tổ phó tổ dân phố; xem xét điều chỉnh mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang; nghiên cứu có chính sách phụ cấp đối với trưởng các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố, các đối tượng này không được hưởng hỗ trợ kinh phí hoạt động, nhưng ...
189UBND tỉnh bổ sung giáo viên mầm non còn thiếu cho huyện để thực hiện tốt Nghị quyết 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; bổ sung giáo viên tiểu học để đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2020-2021.
190Ủy ban nhân dân tỉnh sớm chỉ đạo thi công chức cấp xã để giảm bớt khó khăn về người làm việc cho các xã, thị trấn (hiện nay toàn huyện Sơn Dương còn thiếu 19 công chức cấp xã).
191Hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân thực hiện thay đổi các giấy tờ như: Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy CNQSD đất sau khi sát nhập xã Thanh Phát với xã Tuân Lộ để người dân thuận tiện thực hiện các giao dịch.
192Xem xét lại quy định về bình xét hộ nghèo đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng.
193Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình sửa chữa nền, mặt đường và các công trình trên tuyếnĐT186 đoạn Km 0+00 - Km 58+900 thuộc địa phận huyện Sơn Dương (cử tri phản ánh các đơn vị thi công rất chậm, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân).
194Khẩn trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất nông nghiệp cho các hộ gia đình thuộc thôn Phúc Lợi
195Đầu tư xây dựng cầu thay cho đập tràn qua suối tại thôn Phúc Vượng, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông nhất là khi mưa to, nước dâng cao