61UBND tỉnh xem xét lại thời gian cấp phép khai thác cát sỏi trên địa bàn xã Cấp Tiến cho 02 Công ty Bình Thuận (thời hạn khai thác đến 2047) và Công ty Hiệp Phú (thời hạn khai thác đến 2042); vì việc khai thác đã ảnh hưởng làm sạt lở bờ sông, tuyến đường đê giáp sông (đoạn qua nhà máy giấy An Hòa) và sạt lở đất sản xuất của nhân dân.
62Xem xét đầu tư, cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông (ĐT185) từ ngã ba UBND xã Tân Trào đi qua địa bàn xã Trung Yên đến xã Kim Quan của huyện Yên Sơn (dài 6km, hiện nay đã bị xuống cấp, hư hỏng).
63Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT186 từ xã Vân Sơn đi đến xã Kim Xuyên. Hiện nay, tuyến đường này đã xuống cấp, hẹp không thuận tiện cho việc đi lại của Nhân dân.
64Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện phân bổ vốn thực hiện Chương trình 135 cho các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
65Tỉnh nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng bổ sung chính sách hỗ trợ xi măng, cát, sỏi để nhân dân thuận tiện thi công các tuyến kênh mương trong điều kiện không thể áp dụng cấu kiện kênh bê tông thành mỏng đúc sẵn.
66Nâng cấp tuyến đường ĐT186 thành đường Quốc lộ, để kết nối với các trục đường giao thông trong khu vực, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế.
67Đầu tư sửa chữa, nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT185 từ thị trấn Sơn Dương đi xã Lương Thiện, chiều dài khoảng 9km, đoạn đi qua địa phận xã Bình Yên, để thuận lợi cho người dân và phương tiện lưu thông qua tuyến đường này. Hiện nay, tuyến đường xuống cấp, đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
68Xem xét đầu tư xây dựng 01 cầu cứng bắc qua sông Phó Đáy, từ xã Bình Yên nối vào Quốc lộ 2C, thuộc địa phận xã Minh Thanh, (chiều dài khoảng 200m), để thuận lợi cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội của các xã: Bình Yên, Lương Thiện và Hợp Thành.
69Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đối với các trường học trên địa bàn xã theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, để các trường học duy trì và đạt các tiêu chí trường chuẩn quốc gia.
70Xem xét cấp kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên cho lực lượng Công an xã chính quy. Hiện nay kinh phí chi khác đều do Uỷ ban nhân dân xã hỗ trợ, kinh phí của xã tính theo số biên chế đã quy định, do vậy rất khó khăn cho hoạt động của lực lượng công an xã.
71Tỉnh có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các Tổ Covid cộng đồng hoạt động và hỗ trợ người dân xét nghiệm covid - 19.
72Công ty Cổ phần chè Tân Trào giao lại phần diện dích đất sử dụng không hiệu quả và diện tích đất cho thuê không đúng quy định về địa bàn xã quản lý.
73Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐT186 từ xã Hồng Lạc đi xã Thượng Ấm.
74Hỗ trợ kinh phí cải tạo đoạn kênh mương tại thôn Cây Táu vì hiện nay đã xuống cấp, không đảm bảo cung cấp nguồn nước.
75Xem xét hỗ trợ kinh phí, đồ bảo hộ cho các tổ Covid cộng đồng hoạt động; hỗ trợ kinh phí cho nhân viên y tế thôn bản, hiện nay do dịch Covid-19 đội ngũ này phải hoạt động thường xuyên, khối lượng công việc nhiều.