46Nâng cấp hạn mức sử dụng bậc 1 từ 0 - 50 kWh lên 0 - 100 kWh đối với Bậc thang đơn giá điện sinh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân.
47Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố đối với những tổ dân phố đã hoàn thiện việc xây dựng nhà văn hoá trước khi có Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương; bê tông hóa đường giao thông nội đồng; xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020.
48Cấp có thẩm quyền sớm đầu tư xây dựng cống thoát nước trên tuyến Quốc lộ 37 và Quốc lộ 2C hiện mỗi tuyến đường trên có 01 cống thoát nước do xây dựng quá lâu, khả năng thoát nước kém nên mỗi khi có mưa lớn thì xảy ra ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân (Sở Giao thông Vận tải đã xuống kiểm tra trực tiếp và trả lời nhưng nhân dân chưa thấy thỏa đáng).
49Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi đập Hội Kế xã Ninh Lai để phục vụ nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.
50Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường giám sát việc thi công các công trình xây dựng trên địa bàn để đảm bảo về chất lượng theo quy định.
51Xem xét cấp xi măng cho xã Ninh Lai để sửa chữa lại các tuyến đường bê tông nông thôn phục vụ cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.
52Khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình nước sạch hồ Hoàng Tân để bàn giao cho xã quản lý và khai thác đáp ứng nhu cầu của nhân dân (công trình thực hiện thời gian hơn 3 năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành).
53Nâng phụ cấp đối với nhân viên thú y tại cơ sở; công an viên không chuyên trách ở thôn, bản.
54Đầu tư xây dựng kè bờ sông Phó Đáy đoạn chảy qua địa phận thôn Quan Hạ, xã Trung Yên.
55Hỗ trợ kinh phí để đấu nối các tuyến đường liên thôn với tuyến đường giao thông ĐT.186 để đảm bảo việc đi lại của nhân dân được thuận lợi hơn.
56Xây dựng kè bờ đập của công trình thủy lợi giáp với đường ĐT.186 tại xã Hào Phú.
57Xem xét cho thôn có trên 150 dân trở lên được bố trí thêm 01 Phó trưởng thôn.
58Tỉnh kiến nghị với Trung ương nghiên cứu, xem xét cho người từ 75 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp người cao tuổi hàng tháng; tăng mức hỗ trợ cho người cao tuổi hiện nay tuổi lên 400 nghìn đồng/tháng, mức hỗ trợ hiện nay quá thấp (270.000/người/tháng).
59Xem xét bố trí thêm chức danh Phó Trưởng thôn để thuận lợi trong công tác lãnh đạo thôn và sinh hoạt của nhân dân khi Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn đi vắng nhiều ngày hoặc ốm đau.
60Sớm triển khai thực hiện Quyết định số 2287/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Tuyên Quang để người dân xã Tân Trào được hưởng chế độ ưu đãi về Bảo hiểm y tế theo quy định.